Christus Verlosser

Christus Verlosser


Christus Verlosser met achtpuntige ster, waarvan de tweekleurige punten zijn goddelijke en menselijke natuur symboliseren.