Expositie Ichthuskerk Hassailt 2017

Expositie Ichthuskerk Hassailt 2017


Van harte welkom | Iconenexpositie | Ichthuskerk Kastanjelaan 3 Hasselt | Hassailt 2017 | donderdag 27 juli tot en met zondag 30 juli | 13.00u tot 17.00u

Expositie Ichthuskerk Hassailt 2017

Expositie Ichthuskerk Hassailt 2017


Van harte welkom | Iconenexpositie | Ichthuskerk Kastanjelaan 3 Hasselt | Hassailt 2017 | donderdag 27 juli tot en met zondag 30 juli | 13.00u tot 17.00u

Moeder Gods

Moeder Gods


“ Verzacht o Moeder mijn lijden”

Naar een 17de eeuws Servisch icoon.

De heilige Paraskeva

De heilige Paraskeva


Zij werd geboren op een vrijdag en werd daarom Paraskeva (vrijdag) genoemd. Ze bekeerde velen tot het Christendom. Toen ze naar Rome ging om de Keizer te bekeren, werd ze gevangen en stierf ze marteldood. Ze is beschermster van de werkende vrouw, van de kinderen en van de handel, zowel voor rijke kooplieden als marktlieden (markten warden immers op Vrijdag gehouden.

Engel

Engel


Vrij, naar een 15de eeuwse icoon van de Heilige drieeenheid

Aartsengel Michaël

Aartsengel Michaël


Michaël als vorst der engelen. In zijn rechterhand een staf als teken van verhevenheid. In zijn linkerhand een schijf met het beeld van Christus Immanuel.

Maria

Maria


Moeder Gods uit eigen inspiratie.

De Transfiguratie

De Transfiguratie


Verheerlijking op de berg Thabor. De gedaanteverandering van Christus in licht. Naast hem de profeten Elia en Mozes uit het Oude Testament. Onderaan de berg de geschrokken discipelen Petrus, Johannes en Jacobus.

Mandylion, uit eigen inspiratie

Mandylion, uit eigen inspiratie


Een niet door mensenhanden geschilderd portret. Onder andere symbool van de incarnatie, de menswording van God.

De afdruk van het gelaat van Christus is het bewijs van zijn aanwezigheid op aarde.

Deësis

Deësis


Deësis = (afsmeking, voorbede) Christus Verlosser. Christus, Maria en heilige Catherina.

Christus Verlosser

Christus Verlosser


Christus Verlosser met achtpuntige ster, waarvan de tweekleurige punten zijn goddelijke en menselijke natuur symboliseren.

Engel

Engel


Detail uit de Triniteit.

Drieluik

Drieluik


De maagd van Volokolamsk met Christus, engelen en de heiligen St. Peter en St Jonah.

Aartsengel Michaël te paard

Aartsengel Michaël te paard


Hij verslaat de draak (symbool van het kwaad.) Op een gevleugeld vurig paard rijdt hij boven de ruïnes van de wereld met een bazuin waarmee hij het einde van aarde en hel verkondigt.

Moeder Gods van het Teken

Moeder Gods van het Teken


Christus-Immanuël in een medaillon. Jesaja 7,14 :Daarom geeft de Heer zelf u een teken:

“Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuel geven”.

De Orante houding is een biddende houding. Op haar borst een medaillon net de nog niet geboren Christus (Immanuël).

Moeder Gods van Vladimir

Moeder Gods van Vladimir


Het prototype van dit icoon werd geschilderd rond 1130.

Het icoon is een type Eleousa, waarbij de nadruk ligt op de menselijke natuur van Christus.

De moeder kijkt peinzend langs haar heen in de verte, alsof ze zijn lijden voorziet.

De Vladimirskaja is de meest vereerde Moeder Gods-icoon van Rusland.

Foto's uit categorie Ikonen