De heilige Paraskeva

De heilige Paraskeva


Zij werd geboren op een vrijdag en werd daarom Paraskeva (vrijdag) genoemd. Ze bekeerde velen tot het Christendom. Toen ze naar Rome ging om de Keizer te bekeren, werd ze gevangen en stierf ze marteldood. Ze is beschermster van de werkende vrouw, van de kinderen en van de handel, zowel voor rijke kooplieden als marktlieden (markten warden immers op Vrijdag gehouden.