De Transfiguratie

De Transfiguratie


Verheerlijking op de berg Thabor. De gedaanteverandering van Christus in licht. Naast hem de profeten Elia en Mozes uit het Oude Testament. Onderaan de berg de geschrokken discipelen Petrus, Johannes en Jacobus.