Mandylion, uit eigen inspiratie

Mandylion, uit eigen inspiratie


Een niet door mensenhanden geschilderd portret. Onder andere symbool van de incarnatie, de menswording van God.

De afdruk van het gelaat van Christus is het bewijs van zijn aanwezigheid op aarde.