Moeder Gods van het Teken

Moeder Gods van het Teken


Christus-Immanuël in een medaillon. Jesaja 7,14 :Daarom geeft de Heer zelf u een teken:

“Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuel geven”.

De Orante houding is een biddende houding. Op haar borst een medaillon net de nog niet geboren Christus (Immanuël).